Startsida
Saint-Gobain Ecophon

Saint-Gobain Ecophon

Ecophons uppgift är att bidra till en bra arbetsmiljö för ögat, örat och själen. Det gör vi genom ett högt akustikkunnande och genom att leverera ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter med väl definierade funktioner och egenskaper, tilltalande design och överlägsen ljudabsorption.

Skapar bra ljudförhållanden

Vår verksamhet bygger på att skapa bra ljudförhållanden i alla arbetsmiljöer – kontor, utbildningslokaler, vårdinrättningar, känslig högteknologisk industri och i publika miljöer i olika sammanhang. En bra arbetsmiljö bidrar i hög grad till att vi människor mår bra och kan göra ett bra jobb. Det är emellertid många faktorer som ska samverka – ljudmiljön är en av dem.

Global leverantör

Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen och är en global leverantör av akustiska tak- och väggsystem. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Här finns också den största tillverkningsenheten.

Besök vår webbplats