Startsida
Gyproc, Saint-Gobain Sweden AB

Gyproc, Saint-Gobain Sweden AB

Världsledande på lättbyggnadssystem

Gyproc, Saint-Gobain Sweden AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som är innovativa, effektiva och hållbara.

Funktion och miljö i fokus

Gyproc har fokus på att möta det växande behovet av energieffektiva och miljökloka lösningar – och en stor del av våra produkter tillverkas av returgips. Vi erbjuder system för byggnadsdelar som innerväggar, ytterväggar, undertak och golv, som lever upp till marknadens krav på t.ex. ljudisolering, brandskydd, fuktresistens och rumsakustik, samtidigt som lösningarna svarar upp till höga kundkrav på komfortabla och estetiskt tilltalande miljöer.

Byggoptimering

Gyproc erbjuder byggoptimering med allt från val av lösningar och material till montering och spillhantering – till förmån för både miljön, kvaliteten och byggets totalkostnad. Vi erbjuder också våra kunder ytterligare kunskap genom Gyproc Handbok, olika webbtjänster och personlig rådgivning.

Besök vår webbplats