Startsida
Leca®, Saint-Gobain Sweden AB

Leca®, Saint-Gobain Sweden AB

För att göra en byggprocess kostnadseffektivt och smidig, oavsett om det är ett stort eller litet projekt, ska ett byggmaterial vara lätt att hantera, lätt att transportera och flexibelt att arbeta med. Leca® är just detta.

Enkel produkt – innovativa lösningar

Leca® är en enkel produkt, våra lösningar är innovativa. Ensamt, är det ett enda korn expanderad lera, men kombinerat i ett aggregat blir dess möjligheter många – det kan lägga grunden för en konstruktion, bygga vägar och väggar eller utveckla dräneringslösningar.

Ständig utveckling

Vi har funnits under lång tid, så vi vet att våra produkter fungerar. Men vi vill inte slå oss till ro. Vi fortsätter att utveckla och förnya oss. Vi söker ständigt efter nya partnerskap och nya affärsmodeller som ger mervärde till både Leca®, våra partners och miljön. Genom partnerskap med ingenjörer och entreprenörer, utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar. Tillsammans bygger vi för framtiden.