Startsida
Weber Saint-Gobain Sweden AB

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Sunda system för hållbart byggande

Saint-Gobain Sweden AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, fäst och fog samt lättklinker, lättklinkerblock, -husgrunder och -element. I Sverige marknadsförs våra produkter under varumärket Weber.

Ledande på svenska marknaden

Närheten till marknaden, ett brett utbud av kvalitetslösningar och gedigen kunskap om våra kunder arbete, har bidragit till Webers marknadsledande ställning när det gäller mineralbaserade produkter på den svenska marknaden.

Hos återförsäljare och certifierade entreprenörer

Våra produkter finns hos över 400 återförsäljare runt om i landet. Weber arbetar även med ett nätverk av certifierade entreprenörer inom fasad och golv samt branschutbildade våtrumsentreprenörer som har specialkunskaper om Webers produkter och system.

Besök vår webbplats