Startsida

Samverkan för hållbart byggande

Saint-Gobains vision är tydlig och syftar till att uppfylla några av de grundläggande utmaningar världen står inför i dag: att minska energianvändningen, begränsa människans påverkan på miljön och skapa en ny generation av byggnader som är säkra, bekväma och energieffektiva.

Ett hus som är byggt av sunda material av hög kvalitet, som ger låg energianvändning och ett bra inomhusklimat, är attraktivt för både fastighetsägare och hyresgäster. På kort och på lång sikt. Inom Saint-Gobain satsar vi sedan länge stora resurser på forsk­ning och utveckling. Målet är att erbjuda system och produkter som motsvarar kraven på hållbart bygg­ande, samt att bidra med kunskap och erfaren­het i alla led genom hela byggprocessen.

Om Saint-Gobain

Företaget startade verksamheten i den lilla orten Saint-Gobain i regionen Picardie i norra Frankrike. Året var 1665 och det första uppdraget var att producera glas till det kungliga slottet Versailles. I dag är Saint-Gobain en koncern med drygt 1 000 företag och ungefär 200 000 anställda i ett femtiotal länder.

Kontakt

För att komma i kontakt med Hållbart Byggande, skicka gärna ett e-postmeddelande till: milla.leinonen@saint-gobain.com

Välkommen till Hållbart Byggande – för ett hållbart samhälle!